1
2
3
1

کارت طلایی

2

کارت نقره ای

3

کارت مشکی

باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان به عنوان یک زیربنای مناسب برای افزایش فراوانی تعاملات بین آژانس مسافرتی و مسافران از طریق ایجاد فرصتهایی برای ارتباط با مسافران و دریافت باز خورد از این ارتباط ، نگریسته میشود. با ایجاد این ارتباط دوسویه با مشتری و ایجاد منافع مشترک و تکرار خرید به همراه رضایت مشتری پر واضح است که راضی بودن مسافران وابسته به عملکرد مجموعه آژانس های هواپبیمایی میباشد. ما به عنوان یک آژانس مسافرتی قصد آن را داریم که در جهت جلب رضایت مسافران خود گام برداریم. در همین راستا باشگاه مشتریان 90 پرواز با هدف قدردانی ازمسافران همراه و وفادار راه اندازی شده است.

کارت های اعضاء

باشگاه مشتریان آژانس 90 پرواز فرصتی است برای رقابت مسافران عزیز برای گرفتن تخفیف. به این ترتیب در دست داشتن کارت های مشکی، (Black)، نقره ای (Silver) و طلایی (Gold) خدمات ویژه ای به مشتریان محترم ارائه می گردد. این کارت ها بر اساس میزان خرید شما از آژانس 90 پرواز، برای شما امتیاز به همراه دارد. پس از رسیدن به سقف امتیاز های هر مرحله، بر اساس امتیاز ها، کارت مخصوص دریافت می کنید که مرحله به مرحله تخفیفات و مزایای بیشتری به همراه خواهد داشت. به گونه ای که کارت طلایی بیشترین مزایا و تخفیفات را به همراه خواهد داشت.

به محض اولین خرید از 90 پرواز، شما می توانید عضو باشگاه مشتریان این مجموعه شده و کارت مشکی خود را دریافت نمایید. سپس با کسب 1000000 امتیاز، کارت نقره ای و 3000000 امتیاز، کارت طلایی دریافت خواهید کرد. همچنین می توانید با معرفی ما به دوستان خود، 1000 امتیاز بگیرید!