چک لیست مدارك مورد نیاز براي ویزاي توریستی کانادا

 1. اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام کلیه ي پاسپورتهاي قدیمی که در آنها ویزا درج شده است؛
 2. یک قطعه عکس جدید 4.5*3.5 رنگی با زمینه ی سفید؛
 3. ترجمه ی صفحه ی اول و دوم شناسنامه ( در صورت داشتن توضیحات، صفحه ی سوم نیز ترجمه شود.)
 4. ترجمه کارت ملی
 5. برای آقایان ترجمه کارت پایان خدمت
 6. ترجمه ی سند ازدواج ( در صورت همراهی فرزندان حتماً گواهی اشتغال به تحصیل شان ترجمه شود)
 7. تکمیل فرم اطلاعات فردی و خانوادگی برای هر یک از متقاضیان به صورت جداگانه؛
 8. مدارک مالی، شامل نامه ی تمکن بانک به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین الملل بانک به همراه گردش شش ماهه ی حساب که نشاندهنده ی میزان درآمد ماهیانه ی متقاضی باشد. در صورتی که گواهی سپرده ی بلندمدت، گواهی خرید سهام، و اجاره نامه دارید نیز ارائه دهید (مدت اعتبار نامه ی تمکن مالی و ریزپرینت 6 ماه آخر یک ماه است)
 9. ترجمه ی اسناد ملکی.
 10. مدارک شغلی برای کارمندان: گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت (با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه، نام مدیر یا سوپروایزر، و مدتزمان موافقت شده با مرخصی) ، ترجمه ی فیش حقوقی دو ماه آخر، ترجمه ی لیست بیمه ی دو ماه آخر، و ترجمه ی حکم کارگزینی.
 11. دعوتنامه، شامل مشخصات کامل دعوت کننده و متقاضی، نسبت، دلیل سفر متقاضی، آدرس و تلفن، مدت زمان اقامت، و هرگونه موارد مرتبط دیگر (دعوتنامه پس از تنظیم باید به مهر و امضای دفتر ثبت( Notary Public )برسد؛(
  مدارک فرد دعوت کننده: ارائه ی کارت شهروندی( Canadian Citizenship Card)، پاسپورت کانادایی، شناسنامه ی کانادایی( Canadian birth certificate)، یا کارت اقامت ( PR CARD )از سوی فرد دعوت کننده الزامیست. همچنین، سایر مدارک فرد دعوت کننده، شامل گواهی اشتغال به کار، نامه ی بانک، برگه های مالیاتی (Notice of Assessment) و فرمهای T4 یا T1 تأثیر بسیار زیادی روی نتیجه ی درخواست ویزای فرد دعوت شونده دارند؛
  در صورت نداشتن دعوتنامه، ارائه ی رزرو هتل و شرح برنامه ی سفر به همراه رزرو بلیط رفت و برگشت کانادا الزامیست؛
 12. ترجمه ی رضایت نامه ی محضری برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند. رضایتنامه باید از سوی کسی باشد که آنها را همراهی نمیکند

کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند

کارفرمایان: ترجمه ی «آگهی تأسیس»، «آگهی تغییرات»، و «آگهی تصمیمات» شرکت در روزنامه ی رسمی، ترجمه ی لیست بیمه و فیش حقوقی 2 ماه آخر کارمندان، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، نامه ی تمکن بانک شرکت، و ریزپرینت 4 ماه آخر به التین؛
تجار: ترجمه ی کارت بازرگانی، گواهی اتاق بازرگانی، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، ترجمه ی لیست پرداخت بیمه؛
پزشکان: ترجمه ی پروانه ی دائم طبابت، کارت نظام پزشکی، ترجمه ی پروانه ی مطب، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و ترجمه ی لیست پرداخت بیمه؛
مهندسان: ترجمه ی پروانه ی نظام مهندسی یا جواز ساخت؛ کارخانه داران و صاحبان مشاغل آزاد: ترجمه ی پروانه ی بهره برداری، ترجمه ی جواز کسب، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و ترجمه ی لیست پرداخت بیمه؛
بازنشستگان: ترجمه ی حکم بازنشستگی و ترجمه ی فیش حقوقی دو ماه آخر بازنشستگی ( در صورت افزایش حقوق، ترجمه ی حکم افزایش حقوق بازنشستگی ارائه شود)؛

90 پرواز ارائه دهنده ی بهترین هتل ها با خدمات ویژه و بوکینگ آنلاین